C2G Smart Recruitment Sites

Ervaren Go Ontwikkelaar

ICT Utrecht 40 uur

Binnen een van de ontwikkelteams van onze klant zijn we op zoek naar een nieuwe ervaren Go ontwikkelaar.

Dit ga je doen

Onze klant is een programma gestart met het volledig herzien van de architectuur in combinatie met een doorontwikkeling van de bestaande dienstverlening. In drie jaar is het de bedoeling om de dienstverlening te verbeteren op de kwaliteitsattributen:

 • realiseren van wendbaarheid op veranderingen die invloed hebben op de informatieprocessen van de organisatie
 • realiseren van flexibiliteit van vorm en inhoud van informatieproducten
 • maximale optimalisatie van de gebruikerservaring
 • realiseren transparantie, variatie en personalisatie van de dienstverlening

De hiervoor noodzakelijk door te voeren transitie wordt beschouwd als het middel om dit doel te bereiken. Hiertoe ontwikkelt het onze klant een op services gebaseerd platform, dat voldoet aan de eisen en uitgangspunten van de door Architecten beschreven nieuwe Doelarchitectuur. Het is daarom van belang dat de in het IT-landschap door te voeren veranderingen onder architectuur worden doorgevoerd.

Veel van onze eigen medewerkers zullen zorgen voor het draaiende houden van de huidige omgeving en stap voor stap worden omgeschoold naar de nieuwe omgeving, waarin zij mee gaan draaien.

Derhalve zoekt onze klant een ervaren Go ontwikkelaar die het leuk vindt om te bouwen, code te reviewen en collega ontwikkelaars te ondersteunen in de opbouw van hun ervaring met ontwikkelen in Go. Een echte teamspeler dus.

Dit ben jij

Eisen generiek:

 • een afgeronde HBO/WO studie (HBO Informatica of vergelijkbaar) en minstens 3 jaar ervaring met software ontwikkeling in Go;
 • ervaring met een Agile/Scrum werkomgeving;
 • kennis van API protocollen (SOAP en/of REST);
 • ervaring met ontwikkelen van Services die hergebruikt kunnen worden

Eisen specifiek:

 • Ervaring ontwikkeling in Go;
 • Ervaring met ontwikkelen op een Microsoft Azure omgeving;
 • Ervaring met Kubernetes in een microservices applicatie architectuur;
 • Ervaring met Gitlab;
 • Ervaring met Lua scripting

Wensen:

 • In bezit van cloud developer AZ-204 Azure Developer Associate certificaat;
 • kennis van cloud security aspecten (RBAC, privileged identity management, certificaten);
 • kennis van generieke overheidsvoorzieningen;
 • ervaring met het herbouwen maar vooral moderniseren van oude applicaties naar nieuwe applicaties.

Over de organisatie

Onze klant biedt informatieproducten aan gemeenten ten behoeve van onder andere handhavingsdoelen, armoedebeleid, terugdringen vroegtijdig schooluitval en het ambtshalve verlenen van kwijtschelding van lokale belastingen. Sinds januari 2015 biedt zij ook diensten aan gemeenten in het kader van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor de komende jaren verwachten zij op tal van andere beleidsterreinen eveneens te worden ingezet. Geleidelijk ontwikkelen zij zich tot hét informatieknooppunt voor gemeenten met als doel om hun dienstverlening maximaal te laten aansluiten bij de werkprocessen van gemeenten. Onze klant is er op gericht om exact te willen weten om welke producten de klant vraagt, waarvoor de klant het product wil toepassen en waar de behoefte vandaan komt. Daarom spannen de medewerkers zich maximaal in om conform gemaakte afspraken diensten te leveren. Hun dienstverlening raakt de privacy van burgers. Dit dwingt hen om hoge eisen te blijven stellen aan zowel de informatieproducten, alsook aan de medewerkers.

Dit krijg je

· Jaarcontract met optie op vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.

· Naast een marktconform salaris, ook een 13e maand, goede pensioenregeling en ruime opleidingsmogelijkheden.

· Met het arbeidsvoorwaardenpakket laat onze klant zien dat zij hecht aan een goede balans tussen werk en privé.

Meer informatie over deze vacature

Eltjo Bril

Managing Partner