C2G Smart Recruitment Sites

Privacyverklaring

ELBA Search is een organisatie die actief is in de personeelsbemiddeling. ELBA Search bemiddelt voor zowel vaste functies als interim functies Daartoe beschikt ELBA Search over informatie van zowel kandidaten als opdrachtgevers. ELBA Search garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. ELBA Search betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. In dit Privacy Statement staat beschreven welke informatie door ELBA Search wordt verzameld en met welk doel.

Gegevensverzameling en -gebruik

Een persoon die geïnteresseerd is in de diensten van ELBA Search en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan worden opgenomen in de database van ELBA Search. Dit kan onder andere door een inschrijving via de website. Een andere manier is wanneer een medewerker van ELBA Search contact zoekt en jij akkoord geeft dat je gegevens worden opgeslagen. Daarbij wordt persoonlijke informatie verzameld die uitsluitend is bedoeld voor de verwerking van uw inschrijving door ELBA Search. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, publieke profielinformatie van sociale media bronnen en het door u aangeleverde cv worden door ons aangehouden en gebruikt . Daarnaast worden er andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiele kandidaat voor een vacature/opdracht. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.

We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt onze consultants interessante vacatures te selecteren en deze per e-mail aan u toe te zenden
  • Inzetovereenkomsten op te stellen (in geval van een interim inzet)
  • Introductie van jou bij opdrachtgevers (dit gebeurt alleen na jouw goedkeuring).

Bij bemiddeling van een interim professionals worden nog additionele gegevens verwerkt te weten:

  • Gegevens gerelateerd aan de administratie en-of personeelsadministratie; NAW gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s, indien nodig BSN nummer.
  • Eventueel BTW nummer, adres en vestigingsplaats, vaststelling identiteit, timesheets en inkomende en uitgaande factuur details.

Van actuele klanten en prospects wordt de volgende informatie verwerkt:

  • Naam, adres, werkplaats gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, functie.
  • Contactmomenten en afspraken.

Bewaartermijn

  • Algemeen: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
  • Bemiddelingsrelatie: in geval van een ‘bemiddelingsrelatie’ bewaren wij jouw gegevens 24 maanden vanaf het moment waarop het bemiddelingsproces met een opdrachtgever eindigt, dit onafhankelijk van het eindresultaat.
  • Start je een interim opdracht of tijdelijke inzet dan bewaren wij jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Wij delen jouw gegevens binnen ELBA Search indien nodig, om voor jou de juiste baan te vinden. Jouw cv en gerelateerde gegevens worden naast ELBA Search ook naar andere potentiële werkgevers verstuurd.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij jouw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet-handhavende instanties. Wij behouden tevens het recht om jouw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als ELBA Search.

Bekendmaking van jouw informatie

Je mag altijd weten welke informatie ELBA Search over jou bewaart. Je kunt om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kun je een schriftelijk verzoek indienen via info@elbasearch.nl.