C2G Smart Recruitment Sites

Lead Business Architect

ICT Utrecht 36 uur

Mooie architectuurrol binnen snel veranderende omgeving

Dit ga je doen

De Lead Business Architect maakt primair een architectuurontwerp van complexe en grote systemen met als doel om deze na realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn. Voorbeelden van architectuurontwerpen zijn een keten van bedrijfsonderdelen, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen.

De Business Architect is nauw betrokken bij de herinrichting van bedrijfsprocessen, producten-structuur en de afgeleide systemen. Daardoor worden efficiency en beheersbaarheid van de business-processen geoptimaliseerd.

De Business Architect is specialist in product- en diensten-ontwikkeling, klantgerichte organisaties, procesinnovatie. Hij een ervaren managementconsultant die zeer creatief en goed kan ontwerpen. De Business Architect heeft veel kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen. De Business Architect is een generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch en operationeel niveau en kan ideeën en visie concretiseren in realistische ontwerpen van complete diensten of delen daarvan.


Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Business Architect worden vervaardigd zijn:

  • Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap Business Architectuur, blauwdruk
  • Business Architectuur, structuurvisie Business Architectuur, domeinenmodel Business Architectuur
  • Functiemodel Business Architectuur, technisch model Business Architectuur, totaalconcepten
  • Distributie-ketenmodellen, architecturen, architectuurontwerpen, referentie architecturen, bestek
  • Kostenindicaties, belanghebbenden-analyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses
  • Impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints (privacy, security en technology) en architectuurvisualisaties.

De Lead Business Architect rapporteert functioneel aan het MT en in voorkomende gevallen aan een stuurgroep. Hij of zij werkt in teamverband samen met een Solutionarchitect. Hiërarchisch rapporteert de Business Architect aan de manager Ondersteuning. Je geeft advies aan belangrijke stakeholders, MT, verantwoordelijke managers en Directie met oog voor organisatie aanpassingsvermogen in tempo, leervermogen en specifieke organisatie omstandigheden.


Dit ben jij

  • HBO/WO denkniveau met relevante studieachtergrond
  • Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke organisaties waarbij je namens het Architectuur team advies geeft.

Over de organisatie

Onze klant biedt informatieproducten aan gemeenten ten behoeve van onder andere handhavingsdoelen, armoedebeleid, terugdringen vroegtijdig schooluitval en het ambtshalve verlenen van kwijtschelding van lokale belastingen. Sinds januari 2015 biedt zij ook diensten aan gemeenten in het kader van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor de komende jaren verwachten zij op tal van andere beleidsterreinen eveneens te worden ingezet. Geleidelijk ontwikkelen zij zich tot hét informatieknooppunt voor gemeenten met als doel om hun dienstverlening maximaal te laten aansluiten bij de werkprocessen van gemeenten. Onze klant is er op gericht om exact te willen weten om welke producten de klant vraagt, waarvoor de klant het product wil toepassen en waar de behoefte vandaan komt. Daarom spannen de medewerkers zich maximaal in om conform gemaakte afspraken diensten te leveren. Hun dienstverlening raakt de privacy van burgers. Dit dwingt hen om hoge eisen te blijven stellen aan zowel de informatieproducten, alsook aan de medewerkers.

Dit krijg je

· Jaarcontract met optie op vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.

· Naast een marktconform salaris, ook een 13e maand, goede pensioenregeling en ruime opleidingsmogelijkheden.

Meer informatie over deze vacature

Eltjo Bril

Managing Partner